فرم درخواست تدریس

بعد از تکمیل فرم در صورت تایید اطلاع رسانی میگردد

  قوانین

  • بعد از ثبت نام از طریق فرم جذب مدرسین و ارسال ویدئو کوتاه اولیه جهت بررسی، در صورت تایید کمتر از 15 روز به مدرس اطلاع داده خواهد شد.
  • فقط عنوان مرتبط با برنامه نویسی، هوش مصنوعی، علوم داده مورد تایید خواهد بود.
  • بعد از تایید اولیه، نمونه فایل خام پاورپوینت طبق استاندارد سایت در اختیار مدرس قرار خواهد گرفت تا محتوای آموزشی طبق استاندارد تهیه گردد.
  • بیست درصد از هزینه های فروش هر دوره آموزشی صرف تبلیغات در سایت و کانالهای مختلف و نگه داری و پشتیبانی سایت خواهد شد. بیست درصد از هزینه ها متعلق به سایت و شصت درصد فروش هر دوره برای مدرسین واریز خواهد شد.
  • بعد از کامل شدن ضبط تمام جلسات، آموزش مورد نظر در سایت منتشر خواهد شد.
  • از طریق فرم درخواست تدریس باید لینک ویدئو تست اولیه 10 الی 30دقیقه ای از بخش های اصلی آموزش که شامل بخش تئوری و کدنویسی می باشد برای ما ارسال کنید تا مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • درآمد مدرسین بصورت ماهانه به حسابشان واریز خواهد شد. میزان درآمد مدرسین در پنل مدرسین قابل مشاهده خواهد بود.