ورکشاپ‌های چالش پایتون، ویدئوهای کوتاه یک الی سه قسمتی هستند که برای بخشی از یک موضوع خاص در نظر گرفته می‌شوند. پایه و اساس این ورکشاپ‌‌ها پیاده‌سازی پروژه‌ها با برنامه‌نویسی پایتون می‌باشد.

توجه: لطفاً دقت کنید که این ورکشاپ‌ها جزیی از یک دوره می‌باشد.بنابراین در صورتی که در سرفصل دوره‌های سایت که تهیه کردید این ورکشاپ‌ها وجود داشت از تهیه مجدد آن خودداری کنید.

نمایش 1–9 از 11 نتایج

آموزش عالی نیاز به دستیار سطح 3

چه چیزی را یاد می گیرم؟ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده…
group274
تومان45000

آموزش علوم طبیعی محیط زیست

چه چیزی را یاد می گیرم؟ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده…
group0
تومان18000

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چه چیزی را یاد می گیرم؟ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده…
group139
تومان50000

ورکشاپ استگانوگرافی (نهان‌نگاری)

درباره وبینار ورکشاپ‌های چالش پایتون، ویدئوهای کوتاه یک الی سه قسمتی هستند که برای بخشی از یک موضوع خاص در…
group0
تومان1000

ورکشاپ تخمین تابع (گلوکز خون)

درباره وبینار ورکشاپ‌های چالش پایتون، ویدئوهای کوتاه یک الی سه قسمتی هستند که برای بخشی از یک موضوع خاص در…
group95
تومان10000

ورکشاپ تشخیص ارقام

درباره وبینار ورکشاپ‌های چالش پایتون، ویدئوهای کوتاه یک الی سه قسمتی هستند که برای بخشی از یک موضوع خاص در…
group0
تومان1000

ورکشاپ تشخیص اشیاء (صورت انسان)

درباره وبینار ورکشاپ‌های چالش پایتون، ویدئوهای کوتاه یک الی سه قسمتی هستند که برای بخشی از یک موضوع خاص در…
group95
تومان10000

ورکشاپ تشخیص چهره با پایتون

درباره وبینار ورکشاپ‌های چالش پایتون، ویدئوهای کوتاه یک الی سه قسمتی هستند که برای بخشی از یک موضوع خاص در…
group95
دوره رایگان!

ورکشاپ تشخیص صدا

درباره وبینار ورکشاپ‌های چالش پایتون، ویدئوهای کوتاه یک الی سه قسمتی هستند که برای بخشی از یک موضوع خاص در…
group95
تومان10000